Waar Wijsheid Woont

​Auteur Hans van Zanten

februari 21, 2019


Waar Wijsheid Woont is een boek van Raimon Panikkar dat mij inspireert om te reflecteren en op te mediteren. Het stort je in de diepte van je geest en vraagt om jezelf uiterst subtiel en precies waar te nemen. Laat je even meenemen. Kun je er niets mee, volg dan je eigen weg in het waarnemen van lichaam, ziel en geest.

Mijn lichaam is de drager van de wil. De wil is de grote veroorzaker, is de actievoerder, is karma, is je vormkracht.
Wil is altijd de wil ten goede. Dat kent een valkuil: in de handen van het ego wordt het goede vereenzelvigd met wat goed is voor en volgens jou. Wil denkt niet, wil doet. Wil is niet het hoofd, wil is de handen. Wil is de reactie op de zintuigen. Wil zet een punt, elke keer weer een beginnen. Wil raakt verstrikt in de sluier van het goede. Goede bedoelingen, ongewisse uitkomsten. Daarom is goede intentie alleen niet voldoende. Vraag is of de goede intentie overeenkomt met die andere wil, de Grote veroorzaker, de Grote stroom, de Grote schepper.

Waar Wijsheid Woont

Raimon Panikkar, hindu én christen, hoogleraar.

WAAR WIJSHEID WOONT: OOK IN MIJN ZIEL

Mijn ziel is de drager  van emoties, denkbeelden, stemmingen. Ziel is de splijter en heler van het gespletene. Ziel is het tussenstation tussen lichaam en geest. De ziel heeft een januskop. Het ene gezicht gekeerd naar het materiële, fysieke, lichamelijke, tastbare, gemanifesteerde, tot vorm gewordene. Het andere gezicht gekeerd naar de geest, waarover zo meteen.
Het lichaam heeft bezieling nodig, belevendiging, wil geraakt worden, in beweging gebracht. Dat doet de ziel. De ziel schept jou als persoon en verbergt voor jou de ander zodat je onvervuld blijft en op zoek gaat.

Jij als persoon identificeert en projecteert en wordt daarin altijd bedrogen. Want als je jouw lief aanziet voor jouw verborgen gezicht leidt dat onherroepelijk tot spanning en conflict. Beiden worden teruggeworpen in gespletenheid en eenzaamheid. Kunnen niets anders dan die projectie terugnemen en in zichzelf het verborgen gezicht vinden. Zo zijn noch jouw gezicht, noch het andere gezicht het ware gezicht. Noch jouw denkbeeld, noch het andere denkbeeld zijn de ware gedachte. Gescheiden van elkaar vormen ze de sluier van het ware. Verbonden met elkaar wordt de sluier transparant en wordt een doorgang naar wat Waar is. Dat is heling, heelwording. Begrijpen, ervaren en waarnemen zijn hier de werkzame formules om de sluier van het beperkt ware transparant te maken.

WAAR WIJSHEID WOONT: OOK IN MIJN GEEST

Geest is de drager van Zelf, van Atman. Mijn Geest is het vuur dat zich hecht aan het hout en het hout met haar hitte verzengt en in as verandert. Mijn Geest is de grote Veranderaar, de wind die waait, stof doet opwaaien en as verspreidt. Geest is warmte, licht en beweeglijkheid. Mijn Geest is ook vernietiging. Geest hecht zich aan de ziel en neemt die in zich op met alle denkbeelden, emoties en zintuigen.

Geest is bewustzijn en bewustwording ineen. De geest floreert alleen in de grote gemeenschap waar mensen en, dieren, planten en allen elkaar ontmoeten. In dat ecosofisch geheel alleen kan de mens zich ontwikkelen aan dat wat hij ontmoet, aan dat waar hij door bestaat, aan dat wat hem doet leven.

Mijn geest brandt als vuur het lichaam op. Zij brandt de ziel op. Zij brandt ook het Zelf op waardoor een doorgang ontstaat naar het niet-zelf.

Wie zichzelf is leeft in vertrouwen, in blijdschap en vrede. Wie zichzelf is praat en handelt spontaan, vrij van verleden en toekomst. Het vinden van ons Zelf brengt een grote schoonheid en maakt het leven vrij van het lijden aan verlangen en afkeer. De valkuil ligt voor ons klaar. We willen graag blijven in die prachtige, vrije staat van zijn. We kijken niet meer verder. En juist die betovering brengt ons weer terug in de vormkracht, in lichaam en ziel. Zodat wij opnieuw de jacobsladder gaan beklimmen. En weer opnieuw en weer opnieuw. Totdat we ook de gehechtheid aan dat Zelf loslaten en  sprakeloos en ademloos opgaan in de staat van niet-zelf, leegte, hemel, God.

Raimon Panikkar, Spaans Catalaans mysticus, Hindu, Christen en Boeddhist. Geboren 1918, gestorven 2010. Deze tekst heb ik geschreven als overweging na het lezen van zijn boek 'Waar Wijsheid Woont'.

​Jezelf verder spiritueel ontwikkelen?
Join the insiders van
ZanZen Online Academie

​Lust for Life? Begin met de Spiritual Warrior brieven

>