1. Waarover gaat Mijn Wereld, inleiding in Bevrijd Bewustzijn Training.
 2. Hoe pakken we dat aan?
 3. Enkele praktische gegevens. (hier direct naar het algemeen overzicht van de hele training)

Mijn Wereld is de eerste module van de Bevrijd Bewustzijn Training. Je maakt kennis met het tweevoudig pad van Inzicht en Bewustzijn. Je onderzoekt hoe jij zelf daarin staat. Je deelt je ervaringen met elkaar. We helpen elkaar om de reis te gaan maken. Het plezier van de voorbereiding. De module omvat twee zondagen.

Over ervaring en interpretatie

Je kunt je voorstellen dat een paar weken oude baby de wereld anders ervaart dan een oude grijsaard. Voor de baby is zijn wereld niet groter dan de moederborst en zijn ervaringen beperken zich tot honger, dorst, koud en warm.

De oude man heeft een heel leven achter de rug met vreugde en verdriet, met hoogte- en dieptepunten. Zijn wereld is een kaart waarop al zijn ervaringen staan getekend en ook de manier waarop hij die ervaringen heeft verwerkt en geïnterpreteerd.

Je kunt je ook voorstellen dat de eerste jagersgroepen uit vervlogen tijden hun wereld een andere betekenis gaven dan wij die een hoogst technologische samenleving hebben. Andere tijden andere gewoonten en andere verhalen. Niettemin kunnen zij zowel als wij ervaringen hebben die ons diep raken en ons in een andere, tijdloze staat van bewustzijn brengen.

Over deze verschillen gaat deze eerste module. Praktisch vertaalt dat zich in inzicht in de twee manieren waarop wij ons ontwikkelen. Kortweg is dat ons bewustzijn over wat we ervaren en ons bewustzijn over hoe we die ervaringen interpreteren. Dat is niet zomaar willekeurig, daar is een zekere lijn in te ontdekken. Ken Wilber noemt dat Het Grote Nest van Zijn.

Inzicht in Mijn Wereld

Voor de eerste vorm van bewustzijn, het wat, gaan we te rade bij vooral Oosterse filosofen en mystici, de experts bij uitstek als het om innerlijk inzicht gaat. Voor de interpretaties van onze ervaringen, het hoe, gaan we te rade bij een keur van Westerse wetenschappers die vele modellen daarvoor ontwikkeld hebben. Het werk van Ken Wilber helpt ons om die twee paden te integreren. Dat doen we niet alleen met cognitief inzicht maar vooral ook met een aantal oefeningen en praktische methoden.

Voor mijzelf is dit een prachtige en boeiende ontdekkingsreis geweest die me veel heeft geleerd. Ik heb er een veel ruimer en ook hoopvol zicht op de wereld door gekregen. Ik ben gaan zien hoe al onze persoonlijke maar ook organisatorische en culturele strubbelingen een worsteling zijn naar een prachtige wereld, een dankbaar leven.

Ja, we kunnen de hemel op aarde realiseren. Het kan. En heel veel mystici getuigen daarvan, steeds opnieuw door alle eeuwen heen. Laten wij dat perspectief omarmen en leren hoe we dat in het hier en nu kunnen brengen. Dat kan door echt te luisteren en te zien wie je zelf bent en wie de ander is. Door open te staan met al je zintuigen voor wat je zelf en wat de ander nodig heeft. Door zachtaardige kracht en krachtige zachtaardigheid te laten groeien, door lief te hebben en je geliefd te weten.

Dat lijkt heel eenvoudig. Maar eenvoud laat zich niet gemakkelijk omarmen. Het is hard werken, je durven bewegen op ongebaande paden, reizen op de rand van het onbekende. Dat is een keus. Een keus die je na deze Bevrijd Bewustzijn Training hopelijk zult maken.

Handig om te weten

 1. Wanneer: Zondag 14 januari en 11 februari
 2. Tijd: 09.30 – 16.30 uur (het kan weleens uitlopen) (neem je eigen lunch mee)
 3. Waar: bij het nieuwe onderkomen van Adhara Yoga in Arnhem Zuid. Adres volgt.
 4. Kosten: € 250 (€ 310 met belastingaftrek) ex verblijf. (zie volledig overzicht hier)
 5. Aanbevolen literatuur:
  1. Ken Wilber: The Religion of Tomorrow, Uitgever Shambhala.
  2. Karen Armstrong: In naam van God, Uitgever De Bezige Bij.
 6. Alleen deze module kan stand-alone gevolgd worden. De andere vormen een samenhangend proces.
 7. Deze module is noodzakelijk om aan de andere modules te kunnen deelnemen.