De luie leerling. Als je mij vraagt ‘Wat kunnen wij leren van het boeddhisme’ zijn er lange en korte antwoorden. Eerst het lange. Terugkijkend op de tijd tussen mijn eerste kennismaking met Boeddhisme in 1974 op het strand in Schiermonnikoog en de 42 daaropvolgende jaren, ben ik dankbaar. Het heeft mij veel geholpen in mijn persoonlijke . . . . . . . . .

Lees verder

Welke fasen zij er in je spirituele ontwikkeling? ​Over spirituele ontwikkeling denken de wijzen al eeuwenlang na, in alle continenten. Teresa van Avila schreef hierover 500 jaar geleden een meesterwerk dat anno 2020 nog steeds actueel is. Een spirituele ontwikkeling kan worden onderverdeeld in zeven stappen, is haar visie. Die zeven stappen zijn in tal . . . . . . . . .

Lees verder

De vondst der vondsten Elke religie heeft haar geschiedenis. De christelijke religie werd in 1945 behoorlijk opgeschud door de vondst van een paar kruiken in Egypte. Daarin bleken oude teksten te zitten die ook nu nog veel onderzoekers, theologen en gelovigen bezig houden. Niet voor niets, want deze teksten lieten iets zien van de oorspronkelijke Jezus. . . . . . . . . .

Lees verder

PaasgedachtenDe greep van het instituut Rooms-Katholieke Kerk is diep verankerd in onze cultuur. Juist in deze aanloop naar Pasen ervaar ik hoe moeilijk ik los kom van de beelden en opvattingen die mij in de jaren vijftig zijn ingeprent. Pasen, dat is de kruisiging, het zoenoffer, het ultieme lijden en tenslotte de overgave. De opstanding . . . . . . . . .

Lees verder