Meditatie en Veerkracht

Hans van ZanZen

Meditatie en veerkracht. Met die bedoeling begin ik in september weer aan nieuwe cursussen voor persoonlijke ontwikkeling en meditatie in Arnhem en in Rheden. Wanneer kun je daar aan meedoen?

  1. Als je denkt ‘niks voor mij’
  2. Als je al een tijdje bezig bent
  3. Als je jezelf in de weg zit.

Meditatie en Veerkracht? Niks voor mij!

Wat ben jij een gelukkig mens. Je hoeft niet uren op een irritant kussentje stil zitten wezen. Geen oude teksten uit schimmige tijden opdreunen. Je kunt gewoon blij zijn met je comfortzone. Het is je gegund. Ben je toch toe aan het verleggen van je grenzen, voel je toch van binnen zich iets roeren, wees welkom. Faalangst hoef je niet te hebben. We delen geen diploma’s uit noch certificaten. We zijn niet meer dan goed gezelschap voor elkaar. En uren op een kussentje, dat doen we niet!

Wanneer zit jij jezelf in de weg?

Nou, bijvoorbeeld als emoties je tegen een muur laten lopen. Of als je steeds weer in de problemen komt of ruzies krijgt. Of als je spiritueel vastloopt en de realiteit van het dagelijks leven je moeilijk valt. Meditatie, mindfulness of een andere vorm van spirituele beoefening alléén is dan niet altijd de juiste weg.

Je moet stevig in je schoenen staan, in de wereld kunnen functioneren voordat je serieus aan een spirituele weg begint. Meditatie en veerkracht horen bij elkaar. Je moet in staat zijn jezelf te leiden; niet door innerlijke conflicten en emoties van de weg raken. Je moet jezelf los kunnnen zien van oud zeer. Mensen die over hun meditatieve weg teleurgesteld zijn geraakt hebben meestal een ‘oud-zeer-probleem’. Dat moet zich dan eerst oplossen.

Het focus is op wat nu is

Daarom werk ik in deze cursus wat anders dan gebruikelijk in Zen. We focussen samen op de innerlijke levensbron, de kern van vitale energie. Met die energie helen we de oude wonden – ook uit vorige levens- als die in het dagelijks leven opspelen.

We gaan dus niet in het verleden graven, geen vaste patronen ontrafelen, dat kan de pijn én de gewoonte alleen maar versterken. Maar ook blijven we niet eeuwig zitten tot de Verlichting misschien toeslaat. (dit is een hint voor ervaren mediteerders)

Die vitale energie stroomt in en om je lichaam. Je leert hoe je die energie kunt sturen en gebruiken om oude pijn te laten oplossen. We doen dat met verschillende oefeningen uit meditatie, mindfulness, core-energetica en neuro-affectieve-relatie-psychologie. Dat wil zeggen dat we het hele menselijke spectrum aanspreken, lichaam, gevoel, ziel en geest. Echt een bevrijdend avontuur!

Vooruit of achteruit’ doen we samen

Maar daarmee zijn we er nog niet. We leven ook in een wereld die we samen vorm geven. De cultuur waarin we leven maken we samen. Als wij ons persoonlijk ontwikkelen zal dus ook die samenleving zich ontwikkelen. Dat kan natuurlijk ‘vooruit’ gaan naar meer welzijn voor mens, dier en planeet, maar ook ‘achteruit’ naar meer schade en vernietiging.

Als we onze verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen ‘vooruit’ en ‘achteruit’, dan moeten we die eerst kennen. Wat is je beeld van de wereld, hoe sta jij er in, waar trek jij je wat van aan? Wat doe je? Wat doe je vooral niet?

Spirituele ontwikkeling omvat in mijn ogen niet alleen een streven naar je eigen Verlossing en Verlichting. Het omvat ook aanwezig zijn in het dagelijks gewoel met een groeiend bewustzijn over de complexiteit en dynamiek van dat gewoel. Integral Life is mijn platform voor die ontwikkeling.

Veerkracht in de chaos

Kortom, we helen onszelf en maken ons sterker. We worden veerkrachtige persoonlijkheden. We ontwikkelen een stralende ziel en open geest. Dat zijn bij uitstek de instrumenten om vorm te geven aan de nieuwe wereld die ophanden is. De chaos van vandaag is wat dat betreft de (meeromvattende) orde van morgen.

Niet voor iedereen geschikt.

Eerlijk gezegd is persoonlijke ontwikkeling met meditatie niet voor iedereen geschikt. Soms ben je bijvoorbeeld beter af met een psychiater die medicatie kan voorschrijven. In een eerste gesprek zal ik dat zeker zeggen als ik die indruk krijg.

Meer informatie

De cursussen in Arnhem en Rheden verschillen aanmerkelijk. Lees dat goed om de juiste keus te maken. Die en meer praktische informatie vind je binnenkort op de pagina’s van Arnhem en Rheden. Daar kun je ook opgeven.

Kennen wij elkaar nog niet, dan wil ik graag vooraf kennis met je maken. Stuur mij daarvoor een email met dit formulier. Dat kun je ook gebruiken als je nog vragen hebt.

Dat is het. Ik wens je een fijn leven en kom je graag een keer tegen.

Hans van Zanten.

Meer van mij lezen? Abonneer je op mijn blog Droom & Bedrog. verhalen die inspireren.

Print Friendly, PDF & Email
Real Time Web Analytics
Hans van Zanten