Meditatie in Dorpskerk Rheden

Meditatie in Dorpskerk Rheden

Ben jij een vrij mens?​

Meditatie in de oude dorpskerk van Rheden met Hans van Zanten.

In januari 2020 beginnen we weer met een cursus mediteren in de intieme, oude Dorpskerk van Rheden e.o. De eerste avond is op 21 januari, de laatste 7 april. Elke keer dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 uur. Er is géén cursus op 25 februari en 3 maart. Je bijdrage is € 60, dus € 6 per avond. Betaalinformatie staat onderaan dit blok.

Kom gerust een keer gratis meedoen. Je bent altijd welkom.


Adres: De Dorpskerk, Dorpsstraat 70, 6991 HH Rheden

Vooraf en tijdens een korte pauze is er koffie/thee. 


Aandacht en Liefdevolle Vriendelijkheid

Zoals een moeder aandacht heeft voor ál haar kinderen, zo kunnen wij aandacht hebben voor alle levende en voelende wezens. Liefde, mededogen en menselijkheid zijn afhankelijk van ons vermogen deze aandacht te hebben.


Maar die is er niet zomaar ineens. We beginnen  ons leven met aandacht voor ons lichaam dat eten en drinken, energie nodig heeft en moet ademhalen. Daarna breiden we onze aandacht uit, naar ouders, naar gezin, naar vrienden en vriendinnen.


Eerlijk gezegd doen we dat aanvankelijk eerst voor onszelf, we worden er beter en steviger van. Dat hoort ook zo, we ontwikkelen zo onze persoonlijkheid met een eigen karakter, kwaliteiten en eigenaardigheden.


Gezonde spirituele ontwikkeling
Een gezonde spirituele ontwikkeling is pas mogelijk met een geaarde persoonlijkheid. Zonder grond wordt spiritualiteit zweverig, illusoir en blijft ze steken in magisch wensdenken. 


Met spirituele ontwikkeling bedoel ik juist dat vermogen om alle mensen, alle levende wezens, de hele kosmos uiteindelijk te omarmen in onvoorwaardelijke liefde met mededogen en wijsheid. Dan brandt het Licht van Binnen op volle sterkte. Dat klinkt eenvoudig, maar is het niet.

Onze intentie

Met de Meditatie in Rheden hebben wij de intentie om die spirituele weg in onszelf te gaan en verder te ontwikkelen.

Dat doen we door:

  • ons te trainen in aandacht: meditatie en mindfulness
  • inzicht te krijgen in de ontwikkeling van spiritueel leven: bewustzijn
  • herkennen van onze overlevingsstrategieën in ons lichaam, gevoelsleven en denkpatronen
  • het helen van oude wonden die ook nu nog, bewust of onbewust, pijn doen.

Betaalinformatie: 

Je bijdrage  voor deze avonden is € 60. Over te maken aan:
​CvK Protestantse Gemeente Rheden; Bankrekening NL32 RABO 0373 72 76 31 o.v.v Meditatie najaar 2019


​Ook jij vrij toegang tot de ZanZen Academie?

>