ZanZen houdt zich uitdrukkelijk aan de privacywetgeving van de Staat der Nederlanden. ZanZen Instituut cq J.G.M. van Zanten zal op geen enkele wijze persoonlijke gegevens van jou aan derden ter hand stellen, verkopen of anderszins, tenzij met jouw uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming en/of tenzij de wet dit uitdrukkelijk en met toelichting vereist.