Verlicht JE Inzicht 
in Rozet Arnhem

Nog 2x: 30 november & 7 december!

maar met wat beperkingen ivm corona

 • Wat: nog 2 maandagavonden
 • 23 en 30 nov
 • Hoe laat: 19.30 - 21.30 uur
 • Waar: in Rozet Arnhem / lokaal 309
 • Je kunt altijd tussentijds een keer meedoen.
 • i.s.m. d3rdeverdieping en Jansbeek Ekklesia
 • Aanmelden kan hier |  Betalen tzt bij d3rdeverdieping | Maximaal 7 deelnemers

Verlicht Je Inzicht in Arnhem Rozet 

i.s.m. d3rdeverdieping en Jansbeek Ekklesia.

Ervaringen delen in gesprekken op het snijvlak van spiritualiteit, psychologie en maatschappij. Ik (Hans) zorg voor een rode draad, een verbindend thema.

Een eerste avond stellen we samen de onderwerpen voor de verdere avonden vast. Iedereen kan zich dan voorbereiden op zijn of haar manier. Reken op een openhartige en zeer persoonlijke sfeer met verrassende perspectieven.

Mensen vragen mij dikwijls hoe ik de maatschappelijke ontwikkelingen zie. Ik voel me geen autoriteit op dat gebied. Welke perspectief kan ik dan bieden en vanuit welke hoek?

Beter lijkt het mij om onze zorgen en hoop met elkaar te delen. En wellicht kan mijn boeddhistische achtergrond daaraan iets bijdragen.

Met wortel en tak cursus in Arnhem
Yin & Yang met wortel en tak

De vruchten die we kunnen plukken

Wat is het toch dat mensen elkaar het leven zo zuur maken dat de rijdende rechter er aan te pas  moet komen?

Wat maakt dat Facebook, Twitter en andere social media een open riool zijn?

Wat zijn de oorzaken die van meningsverschillen oorlogen maken? Dat niet alleen nu maar van alle eeuwen.

Het is mij te gemakkelijk om Eva de schuld van alle kwaad te geven. Dat is hopelijk wel achterhaald. Hoe kunnen we dan kijken naar onze menselijke conditie?

Is het nodig om iets in onszelf, individueel en collectief, met wortel en tak uit te roeien? Kunnen en willen we dat eigenlijk wel?

Zo zijn er meer vragen naar de grond van onze menselijke conditie. Die vragen behoeven geen pasklaar antwoord. Dat is eigenlijk nooit te vinden.

Vragen leiden tot nieuwe vragen en verdiepen zo je ervaring, spiritueel, psychologisch en maatschappelijk.


Programma

Deze 8 avonden wil ik aan de hand van vier thema’s samen onderzoeken wat voor ons zinvolle inzichten kunnen zijn. Niet naar de wortel van het kwaad zoeken, maar naar de grond van ons bestaan en de vruchten die we kunnen plukken.

 1. Hoe maken we er zo’n potje van wereldwijd? Is er sprake van een menselijk tekort? Zijn we zelf de wortel van het kwaad? Ik wil ons laten inspireren door Hannah Arendt met ‘De menselijke conditie’ en ‘Verantwoordelijkheid en Oordeel’.
 2. De menselijke conditie krijgt vorm in ontwikkeling van ‘does and don’ts, van holenmens tot kosmische mens. Ik laat ons inspireren door Clarence Graves ‘The Never Ending Quest’ en Ken Wilber met Integral Life. Hoe plaatsen we Me-Too en BLM hierin?
 3. Waar staan we zelf in bovenstaande verhalen? Als we zielemensen zijn, is er dan sprake van een hoger zelf en een lager zelf? Hangt er een schaduw over ons innerlijk weten? Vragen te over. Mijn inspiratie komt o.a. van John Pierrakos. en core-energetica.
 4. We zijn van collectieve naar persoonlijke ontwikkeling gegaan. We hebben misschien meer inzicht maar dat is nog niet vertaald naar actie. Wat wil ije doen om de reis van de mens tot een mooie reis te maken? Inspiratie komt van Thich Nhat Hanh.

Kenmerk van deze avonden: Ervaringen delen in gesprekken op het snijvlak van spiritualiteit, psychologie en maatschappij. Hans zorgt voor een rode draad, een verbindend thema. Dit keer dus 'de vruchten die we kunnen plukken’. Hoe? We stellen vragen die nieuwe vragen oproepen. We voeden de twijfel omwille van verdieping. We maken er altijd weer een goed en persoonlijk gesprek van.

Natuurlijk kun je dit soort onderzoek en contemplatie ook alleen en thuis doen. Maar samen is boeiender, spannender en ook gezelliger. Je bent daarom bij deze van harte uitgenodigd om aan de poten van je stoel te (laten) zagen.

Over Hans van Zanten / Orgyen Dhonden

Hans (1947) is ruim 40 jaar een luie boeddhist en spirituele nomade, zoals hij zichzelf beschrijft: “De laatste jaren geef ik meditatielessen in een christelijke omgeving. Dat vind ik boeiend en uitdagend. Het confronteert mij met mijn Rooms-Katholieke achtergrond. Die keer ik nu niet de rug toe, zoals ik dat na het verlaten van het seminarie heb gedaan – ja, ik wilde missionaris worden, hoe sterk is dat als 12 jarige – , integendeel, ik zoek de verbinding en hernieuwde betekenis. Ik ben niet van het rigide volgen van rituelen en geschriften. Veel, te veel van de essentie is ondergesneeuwd geraakt in dogmatiek en vorm. Ik hou meer van twijfel, onderzoeken en ervaren. ”

Snel een overzicht van mijn  nieuwe verhalen? Dat kan!

>