Spiritueel leven is hard werken

De kwaliteiten van een spiritueel leven.

De aard van de geest.

Spirit ervaart waarden en brengt deze tot uitdrukking. Waarden zijn gevoelens en emoties – dat wat nooit helemaal gevangen kan worden in woorden of begrepen kan worden door het intellect. Het doel van het spirituele pad is om de spirituele dimensie van het leven te begrijpen en volledig te leven naar deze waarden die de geest representeert. Wat zijn deze waarden?  Vrede, liefde, vreugde, schoonheid, onbegrensde kennis en de capaciteit om zowel materie en geest beiden en in hun samenhang te begrijpen.

Comfort: Een kwaliteit van bewustzijn

Alles wat iemand doet is gericht op één doel: geluk of gemak. Mensen denken dikwijls dat gemak komt van materiele zaken en meteriele zaken alleen. Comfort is echter een kwaliteit van bewustzijn. Tot op zekere hoogte hangt het af van materiele dingen maar voor een veel groter deel hangt het af van houding en begrijpen.

De werkelijke aard van de geest is ‘verstaan’, begrip, inzicht.

Je luistert, je begrijpt en je absorbeert, Maar wie begrijpt? Wie absorbeert? Het is de geest in je lichaam die de kennis opzuigt.  En deze kennis komt niet binnen door het zien, het horen, het reuken en aanraken alleen. Het komt ook en vooral van binnenuit, door intuitie.

De werkelijke aard van bewustzijn is kennis.

Je kunt zeggen dat op elk niveau van bewustzijn kennis aanwezig is. Bewustzijn zelf is aanwezig. Als het niets was kon het niet aanwezig zijn, niet bestaan. Het is iets, het bestaat maar tegelijk is het niet vast, niet eindig, niet onbegrensd. Je kunt bewustzijn niet meten. Dus het bestaat, is aanwezig en onmetelijk.

De aard van je bewustzijn is vrede; Je bent liefde. 

Bewustzijn is vrede. Je bent vrede, je bent waarheid en je bent energie. Je loopt, je beweegt, je praat, je zit.  Het ‘Zelf’ is energie,  en het ‘Zelf’ is kennis, de kenner en het gekende. Dit bewustzijn is liefde, jij bent liefde. Dit begrijpen, beleven en leven is spirituele leven. Leven bereikt haar meest rijke vorm in de spirituele dimensie. Zonder dat blijft het leven bleek en voel je je ongelukkig, ontevreden, afhankelijk, somber en ellendig.

De effecten van de spirituele dimensie op de maatschappij

De spirituele dimensie in haar echte vorm doorbreekt de strakke grenzen van klasse, religie, nationaliteit en hebzucht. Oorlogen zullen alleen ophouden te ontstaan door spiritueel begrijpen. Spiritualiteit geeft een groot gevoel van verantwoordelijkheid, eenheid, compassie en zorg voor de mensheid als geheel.

Het spirituele pad is géén vlucht uit het dagelijkse leven.

In feite maakt spiritualiteit het leven moeilijker. In India denken mensen dat spiritueel leven gemakkelijk is.  – ga naar een Ashram, waar je niet hard hoeft te werken. Nee! Het spirituele pad is geen ontsnapping  aan hard werken of adequaat handelen, net zoals gemeenschapswerk geen ontsnapping kan zijn aan zorgen voor een comfortabel bestaan. In beide gevallen moet je hart en ziel leggen in wat je doet en bereid zijn om jezelf honderd procent te geven. Het spirituele pad zal je geweldig veel vreugde geven, veel voldoening, meer innerlijke vrede en meer energie dan je kunt voorstellen, maar het is geen ontsnapping!

Het spirituele pad is géén ontsnapping aan verantwoordelijkheid.

Het spirituele pad betekent absoluut dat je verantwoordelijkheid nèèmt. Als je denkt dat het moeilijk is om voor kinderen en een partner te zorgen, neem dan meer mensen om voor te zorgen. Als je bereid bent on verantwoordelijkheid te dragen voor 20 mensen, 2000 mensen, 20 miljoen mensen, dan ben je op het spirituele pad. Spiritualiteit is géén ontsnapping aan verantwoordelijkheid maar juist het nemen van verantwoordelijkheid.

Het spirituele pad is geen uitweg voor hard werken

Intelligent en effectief werken is deel van het spirituele leven.  Misschien denk je dat je compassie hebt verdient omdat je hard werkt. Als je hard werkt en dat intelligent doet, dan vind ik dat je waardering verdient, geen compassie. Als iemand vijf uur doet over een taak die je in een half uur kunt doen, dan verdient dat geen compassie.

Ken de vrede

Een ander aspect van spiritualiteit is vrede; het weten dat vrede je natuurlijke staat van zijn is. Op elk moment, in elke plek, kun je gaan zitten en los laten in de wetenschap dat er innerlijk een heldere en zuivere plaats is, grenzeloos en diep. Die innerlijke plek ben jij. Wat je daar voelt is je spirituele dimensie. “Ik ben van vrede gekomen, in ben in vrede, ik zal terugkeren naar vrede. Vrede is mijn oorsprong en mijn doel.” Deze bekrachtiging of ervaring maakt je tot een zoeker.

Een gevoel van genade

Nog een ander aspect van spiritueel leven is een gevoel van genade, heiliging, heelheid. Als je diep dankbaar bent en je combineert dat met respect voor alles wat naar je toekomt in je leven, ontstaat een gevoel begenadigd te zijn. In genade is gewaarwording.  Je geest is volledig aanwezig in angst, woede of genade.

Dienstbaarheid en stilte

Stilte heelt wonden en vitaliseert. Stilte geeft je diepte, stabiliteit en creativiteit. Dienstbaarheid geeft je de dynamische ervaring van het hart. Het schept een gevoel erbij te horen. Gebrek aan dienstbaarheid can je depressief maken. Alleen dienstbaarheid kan vervulling geven, maar dienstbaarheid zonder stilte is dedelijk vermoeiend. Dienstbaarheid zonder stilte heeft geen substantie en is geen lang leven beschoren. Hoe dieper de stilte hoe dynamischer de actie zal zijn. Beiden zijn essentieel in het leven.  

Heb vertrouwen

Hen vertrouwen in jezelf. Zonder zelfvertrouwen bereik je niets. Zelfvertrouwen neemt twijfels weg. Twijfel is het tegenovergestelde van vertrouwen. Zodra je het negatieve hebt opgeruimd zul je zien dat het positieve zich al heeft voltrokken. Waar twijfel oplost verschijnt vertrouwen. Dus om vertrouwen in jezelf te krijgen moet je je twijfels ontdekken en begrijpen.

De aard van twijfel

Als je de aard van twijfel observeert gaat het altijd over iets dat positief is. Je twijfelt altijd aan de goede intenties van mensen, nooit aan de kwade. Je twijfelt aan je eigen goede kwaliteiten, nooit aan je zwakheden. Op het spirituele pad leer je om in het dagelijks leven te handelen met intuitie en innerlijke vrijheid. Ik zeg niet dat je geen twijfels moet hebben. Twijfel zoveel als je kunt. Dat zal je helpen om ervan af te komen omdat je anders niet verder komt.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Real Time Web Analytics
Hans van Zanten