Online Cursus 

Integrale Psychologie en Meditatie

David in ZanZen Leergang meditatie

Waarom zou je deze trip maken?

Kijk eens eerlijk naar jezelf. Waar sta je in je leven? Waar leef jij eigenlijk echt voor?

 • Stel dat je niet jaren op een kussentje hoeft te mediteren, zoals traditionele guru's je vertellen.
 • Stel dat je geen geen uren aan rituelen hoeft te besteden
 • Stel dat blijvende gemoedsrust binnen handbereik is.
 • Stel dat 'Direct Inzicht' nu al mogelijk is. Ook voor jou.
Aum in Zanzen

Meditatie en je ontwikkeling

Een integratie van het beste uit Oost en West.

 • Je karakter herkennen als instrument voor bewustzijn
 • Het drama van destructieve emoties transformeren in positieve kracht
 • Direct Inzicht, feest van de geest. Je hoeft er geen jaren op te wachten.
 • Omgaan met alle verwarringen van de moderne tij
 • Verreikend inzicht krijgen in krachten in de samenleving die uitsluiten of omarmen.
Hans van Zanten in Leergang meditatie ZanZen

Wat mag je verwachten?

De 2 cursussen Integrale Psychologie en Meditatie sluiten op elkaar aan met super begeleiding

 • Jaarlijks 2 cursussen met vier modules
 • Maandelijks een zondagmiddag met live online meditaties en Q&A 
 • Uitwisseling met andere beoefenaars.
 • Individuele coaching per e-mail als je tussendoor vragen hebt

Naar de Kern van de Zaak


Leergang ZanZen met mediteerders
 • De meditatie-methoden die in de Online Training Integrale Psychologie en Meditatie gebruikt worden, zijn oorspronkelijk afkomstig uit het Boeddhisme, en met name uit de Dzogchen-traditie binnen het Tibetaans boeddhisme. 
 • Het zijn buitengewoon essentiële en effectieve methoden om te leren je geest tot rust te brengen en jouw eigen volmaakte aard te herkennen en volledig potentieel te kunnen inzetten. Direct naar de kern van de zaak.
 • We respecteren de traditie, maar onderzoeken ook hoe deze past nu we honderden jaren verder leven. Immers, de wereld is veranderd, wij zijn veranderd.
 • Veel meditatie-methoden die tegenwoordig in het westen gebruikt worden, zijn alleen gericht op het kalmeren van de geest en op het leren je af te sluiten voor de drukte en stress van het moderne leven
 • De meditatietechnieken uit de moderne Dzogchen-traditie zijn erop gericht je diepste, meest oorspronkelijke natuur te herkennen. Daar heb je echt geen 20 jaar voorbereiding meer voor nodig. Het kan direct met Direct Inzicht.
 • Dzogchen is een methode waarbij je leert jezelf te de-identificeren met de inhoud van je geest: drukke gedachten en destructieve emoties, en in plaats daarvan te rusten in een natuurlijke, heldere en liefdevolle staat van zijn. Beginners wordt aangeraden deze methode één tot vier keer per dag 5 minuten te oefenen.
 • Aanvullend op Dzogchen gebruiken we ook methoden uit Zen Leiderschap van Ginny Whitelaw, Direct Ontwaken van Graig Hamilton en de laatste inzichten uit westerse psychotherapie. Methoden die de druk en spanning van ons leven niet proberen te vermijden maar juist transformeren tot werkzame energie met plezier en enthousiasme

Komt dit als geroepen voor jou?


Leergang meditatie en de maan

​​​​​Ontdekken wie je echt bent

​​Deze Online Training Integrale Psychologie en Meditatie is bedoeld voor mensen die zichzelf ten volle willen ontdekken en ontplooien. Mensen die hun leven willen verrijken met een vernieuwende visie op geest en werkelijkheid. Die meer geluk, vriendelijkheid en eenvoud willen creëren voor zichzelf en anderen. Meditatie is daarvoor onontbeerlijk.

Altijd online begeleiding

Altijd online begeleiding

Iedereen kan leren mediteren en zich innerlijk ontwikkelen. Als je volledig profijt wilt halen uit de training, begin dan nu al met een dagelijkse oefening.  Heb je vragen of hulp nodig? Je krijgt altijd online of per email begeleiding. 

koffie bij Zanzen leergang

Je kiest je eigen tempo

De twee online cursussen vormen één geheel. Maar je kunt ze per cursus volgen. Elke cursus heeft 4 modules. Elke module 5 lessen. Elke week 1 les. Doe het zoals je uitkomt.  Mis je een les dan is er nog niets aan de hand. Van elke les komt er een audio waarmee je alsnog kunt oefenen. Zo blijf je toch on-track. Het is wel zo dat je cursus 2 pas kunt doen na voltooien van cursus 1.

Zanzen met brandende kaars

Thuis oefenen

Elke week krijg je oefeningen die elkaar opvolgen. Die helpen om een nieuw neurologisch circuit aan te leggen in je brein. Daarmee creëer je de gewoontes die bij nieuwe inzichten horen. De oefeningen staan binnenkort op de Spirituele Academie pagina. Dus je hebt ze altijd bij de hand

ZanZen en markthal Rotterdam

Een eigen groep op de Online Spirituele Academie

De deelnemers hebben een eigen afgeschermde groep op de Online Spirituele Academie pagina. Hier kun je elkaar steunen, vragen stellen. Je verhalen vertellen. Je verslagen, opmerkingen, foto's en ander materiaal publiceren. Alleen te plaatsen en te zien voor de deelnemers aan de leergang.

ZanZen Leergang en vrouw met hoed

Voor de professional in zorg en management

Je kunt in deze training je inzicht vergroten in de werking van de menselijke geest en de verschillende niveaus van bewustzijn. Je kun ook je communicatieve vaardigheden vergroten: leren luisteren op een meditatieve manier en vanuit een natuurlijke helderheid, vriendelijkheid en compassie leren omgaan met je cliënten.

Oude kassa bij ZanZen

Nu nog een flinke korting!

Aanmelden is vrijblijvend. Maar wie zich nu al inschrijft voor beide cursussen 1 & 2 (40 lessen!) krijgt € 100 korting. De online Training Integrale Psychologie en Meditatie kost dan geen € 297 maar € 197. Dat is nog geen € 5 per les. Waarom? Omdat het echt super tof is om de hele training te doen. Dat wil ik graag stimuleren. Schrijf je eerst in. Je krijgt dan bericht hoe je kunt betalen.

Deze kans is er maar tijdelijk. Dus wacht niet te lang met inschrijven. De Online Training komt in september 2019 beschikbaar.

Nu Inschrijven bespaart je een hoop!

Schrijf je nu alvast in en bespaar €100! Doe je beide cursussen mee dan kost deze je geen € 297 maar € 197. Mooier kan het niet! 

Je kunt pas echt meedoen als je betaald hebt. Dat kan binnenkort online. Je hebt daarvoor de tijd tot 17 augustus. Ik stuur je bericht daarover.

Dus, schrijf je nu alvast in. Deze kans is er maar tijdelijk. Tel de dagen!

Garantieregeling

Niet goed geld terug! Bevalt de eerste module je niet dan storten we dat wat je betaald hebt volledig terug.  Je hoeft daar geen toelichting of reden voor te geven. Een email is voldoende. Na de eerste module geldt de garantieregeling niet meer.

Bij ZanZen Leergang in de tuin

Online Cursus 1: De Kracht van Binnen

De juiste vraag is niet of verandering nodig is. De juiste vraag is of verandering mogelijk is. Sommige mensen denken dat zij niet kunnen veranderen Zij denken dat hun opspelende emoties zo verweven zijn met hun karakter dat het onmogelijk is ervan af te komen zonder een deel van jezelf te verliezen. In vier zondagen ontdek je dat deze verandering toch mogelijk is.

Diepgaand veranderen

Het is waar, over het algemeen verandert je karakter niet erg veel in de loop van je leven. Agressieve mensen worden niet zomaar geduldig. Verwarde mensen zullen niet snel innerlijke gemoedsrust vinden. Pretentieuze mensen gaan nederigheid lang uit de weg. Maar hoe moeilijk zulke veranderingen ook zijn, er zijn ook mensen die diepgaand veranderd zijn. Dat laat zien dat verandering mogelijk is.

Transformeren van negatieve emoties

Onze negatieve karaktertrekken hebben de neiging te blijven bestaan zolang we er niets aan doen om de status quo te veranderen. Er komt geen verandering als we onze gewoontes en vaste denkpatronen gewoon laten bestaan. In dat geval versterken ze zichzelf zelfs, gedachte na gedachte, dag na dag, jaar na jaar. Maar deze tendensen en patronen kunnen ontdekt, uitgedaagd en getransformeerd worden in positieve krachten. Door eerst naar binnen en dan naar buiten te gaan. Dat is de uitdaging in serie 1 en 2.

Vernieuwde Boeddhistische begrippen

In deze eerste vier zondagen leer je dagelijkse gebeurtenissen te zien door de lens van bij-de-tijds Dzogchen. Je maakt kennis met concepten als direct ontwaken, onderlinge afhankelijkheid, vorm en leegte, meervoudig bewustzijn en perspectief. Je ontdekt hoe het nieuwe Dzogchen deze concepten optilt naar de ruimte van Vrij Bewustzijn en Spontane Aanwezigheid.

Interactieve practise

We werken interactief. Niet alleen maar aanhoren en aantekenen. Ook vragen stellen en het gesprek voeren zijn belangrijke elementen om tot begrip en diepgang te komen. We ontwerpen samen ook "huiswerk" waarmee je thuis aan de slag kunt in studie en beoefening. Hoeveel tijd je daaraan besteedt is aan jou.

Basis en Doel

Studie en beoefening vormen de basis van de training. Maar het doel is dat je het resultaat -vriendelijkheid, helderheid van geest en openheid- ook kunt benutten in je dagelijkse leven en tijdens benauwende stemmingen. Om dat te oefenen maken we gebruik van Integral LIfe Psychology van Ken Wilber, de spirituele psychologie van Craig Hamilton, de zen-benadering van Ginny Whitelaw e.a. 

Bij ZanZen Leergang in de tuin

Online Cursus 2: Van Binnen naar Buiten

Wie de eerste cursus van de Training Integrale Psychologie en Meditatie gedaan heeft, kan ook een tweede cursus doen. Hierin gaan we verder met meditatie en onderricht over Integrale Psychologie op dezelfde wijze als in de eerste serie. We verbinden deze ervaringen met inzichten over de dynamiek van culturen uit Integrale Westerse Psychologie. Ook de tweede serie omvat 4 zondagmiddagen.

Ik en de anderen

In deze tweede cursus leer je de Boeddhistische concepten over oorspronkelijk gelaat, compassie, liefdevolle vriendelijkheid. Je krijgt oefeningen om deze concepten in je dagelijkse leven te integreren, Het gaat dus niet meer om bewustzijn over jezelf en je schaduwkanten. Je gaat op weg om de anderen en De Ander te omvatten. Dat leidt tot een verruiming van bewustzijn en uiteindelijk tot herkenning van je natuurlijke staat van zijn, de kern van je existentie.

Heldere prioriteiten

Integrale Psychologie en Meditatie is gericht op het herkennen van wie je oorspronkelijk bent én op het loslaten van aangekleefde gedachten en gevoelens. Regelmatige herhaling van transformerende oefeningen veranderen je houding ten opzichte van het drukke leven vol afleiding langzaamaan in meer vriendelijkheid en eenvoud. Ze brengen meer helderheid over je prioriteiten in dit leven. Daardoor kun je binnen verbinden met buiten en daar tot uitdrukking brengen.

Cultuur evolutie

Je oorspronkelijke natuur leeft als bewustzijn in dit aardse bestaan dat je deelt met vele anderen. Hoe we dit gedeelde bestaan vorm geven hangt af van onze opvattingen, van wat we waardevol vinden en van de omstandigheden waarin we verkeren. Dat zijn geen statische gegevenheden maar dynamische systemen die evolueren.

Effect van cultuurverandering

De natuur van onze geest was 50.000 jaar geleden evenzeer aanwezig als vandaag. Maar het bewustzijn dat tot bestaan en samenleving, tot cultuur leidt verschilt hemelsbreed. Hoe zit die dynamiek van zich ontwikkelende culturen in elkaar? Hoe heeft die dynamiek effect op ons denken, onze affectieve en seksuele verhoudingen, op regelgeving en macht? En hoe verbinden we deze dynamiek met het Vrije Bewustzijn van Dzogchen?  

Nu inschrijven bespaart je een hoop!

Schrijf je nu alvast in en bespaar €100! Doe je beide cursussen mee dan kost het je geen € 297 maar € 197. Mooier kan het niet! 

Je kunt pas echt meedoen als je betaald hebt. Dat kan binnenkort online. Je hebt daarvoor de tijd tot 17 augustus. Ik stuur je bericht daarover.

Dus, schrijf je nu alvast in. Deze kans is er maar tot 17 augustus. Tel de dagen!

Garantieregeling

Niet goed geld terug! Bevalt de eerste module je niet dan storten we dat wat je betaald hebt volledig terug.  Je hoeft daar geen toelichting of reden voor te geven.

Een email is voldoende. Na de eerste module geldt de garantieregeling niet meer.

Hans en Anne-Marie en Tibault

Waarom Geef ik deze Training?

In 1980 kwam ik in aanraking met het Tibetaans Boeddhisme. Het klikte meteen alsof ik thuis kwam. Een éénmalige ontmoeting met Gendung Rinpoche in de Dordogne was een turn-key ervaring die mijn leven 180 graden omdraaide.

Je eigen weg kiezen

Ik voelde me echter minder thuis in de culturele Tibetaanse folklore die bij tijd en wijle feodale trekjes vertoonde. Niet vreemd dat ik na tien jaar de Rigpa Sangha vaarwel zei en mijn eigen weg zocht. Wat trouwens ook ooit een wijs advies van Boeddha zelf was.

Uit de rat-race

Ik herinner me een trailer van een film uit 2014: 'From Business to Being' van Hanna Henigin en Julian Wildgruber. De film vertelt het verhaal van drie bestuurders die manieren zoeken om uit de rat-race te komen. Zij zijn ervan overtuigd dat die verandering allereerst vraagt om een grote sprong in helder bewustzijn en dus ook om mindfulness. Dit is de trailer.

Ongebaande wegen
Dat was vier jaar geleden. Sindsdien is de behoefte aan een ruimer perspectief  alleen maar groter geworden én noodzakelijker. We hebben behoefte aan inzichten, methoden en praktijken die verder en sneller gaan dan gebruikelijk. En we hebben voortrekkers nodig. De inspiratie en tools voor deze ontwikkeling vind ik al sinds 1976 bij Ken Wilber en zijn Integral Institute en sinds 1990 bij Don Beck en zijn Center for Human Emergence. 
Wegbereider zijn

Integrale Psychologie en Meditatie is een weg om stevig in je schoenen te staan en met vertrouwen de grote veranderingen tegemoet te treden.. Die veranderingen zullen komen al hebben we nog geen idee van omvang en impact.  Dus ga op weg. Maak je klaar. Wordt een wegbereider in het onzekere. Sta stevig in het dagelijkse leven en in de onvermijdelijke emotioneel lastige situaties die komen.

Lachende Boeddha en ZanZen Leergang

We Doen Short Track Meditatie

 • Ervaring
  Heb je al ervaring met meditatie, dan kun je die benutten om je beoefening naar een dieper en effectiever niveau brengen. Heb je nog geen meditatie-ervaring, dan kun je met deze middagen meteen in het diepe springen, inhoudelijk en wat de methode van beoefenen betreft.
 • Zitsessies
  Je hoeft niet bang te zijn voor moordend lange zitsessies: naar mijn ervaring werkt het herhalen van korte sessies veel effectiever dan lange marathonsessies. Pas in een later stadium worden langere sessies effectief. Naast zitmeditaties zijn er ook veel vormen van loopmeditaties, adem-, creatieve- en beweegoefeningen. We kunnen ze niet allemaal doen maar een aantal zeker.
 • Persoonlijke aandacht
  Het is heel bijzonder en krachtig om op een gezamenlijk moment te mediteren. Ik ruim wel graag tijd in voor persoonlijk contact. Dus zal ik online ook live meditaties begeleiden. Voor de tussenliggende weken is er een forum om elkaar te ondersteunen.
 • De sfeer in de cursus zal er een zijn van vriendelijkheid, stilte en onderzoek, soms liefdevolle confrontatie, altijd humorvolle helderheid en veiligheid.


Nu inschrijven bespaart je een hoop!

Schrijf je nu alvast in en bespaar €100! Doe je beide cursussen mee dan kost de leergang je geen € 297 maar € 197. Mooier kan het niet! 

Je kunt pas echt meedoen als je betaald hebt. Dat kan binnenkort online. Je hebt daarvoor de tijd tot 17 augustus. Ik stuur je bericht daarover.

Dus, schrijf je nu alvast in. Deze kans is er maar tot 17 augustus. Tel de dagen!

69
Dagen
13
Uren
25
Minuten
15
Seconden

Garantieregeling

Niet goed geld terug! Bevalt de eerste module je niet dan storten we dat wat je betaald hebt volledig terug.  Je hoeft daar geen toelichting of reden voor te geven.

Een email is voldoende. Na de eerste module geldt de garantieregeling niet meer.

>